Vrijwilligerswerk

Blijf waardevol als vrijwilliger – plezierig met pensioen!

Zoek een waardevolle invulling van uw vrije tijd, doe vrijwilligerswerk. Naast het bieden van hulp of gezelligheid, geeft vrijwilligerswerk ook veel voldoening. U doet ertoe en maakt mensen blij. Het is wel noodzakelijk om iets te vinden wat dicht bij uw hart ligt. Ook u moet zich hier prettig in voelen. Soms moet u eerst wat proberen om op uw plek te komen. Wat doet u het liefst, welk gebied trekt u het meest? Hoeveel tijd per week wilt u eraan besteden?

Er is een grote behoefte aan vrijwilligerswerk. Kijk op Rijksoverheid voor vragen en regels voor vrijwilligerswerk. Hieronder enkele organisaties die altijd op zoek zijn naar vrijwilligers.

Regionaal zoeken

 • Vrijwilligerswerk.nl (= voor werkgevers en werknemers). In de rechterkolom staan doorverwijzingen naar landelijke en regionale vacaturebanken.
 • Vrijwilligers vacaturebank (ANBI, status). Eenvoudig doorklikken naar vacaturebanken in uw regio.
 • Unie van vrijwilligers. Een organisatie door en voor vrijwilligers.
 • Online marktplaats voor vrijwillige hulp NL voor elkaar. Voor het ontlasten van de mantelzorger of burenhulp.
 • WeHelpen. Hulp bieden bij u in de buurt (ontlasten mantelzorg of burenhulp).
 • Vraag elkaar. Voor het bieden van praktische hulp bij u in de buurt.
 • Mentorschap. Wanneer een ziekte of beperking het mensen moeilijk maakt om te beslissen over zorg en welzijn. Als vrijwilliger begeleidt u één of twee cliënten. Mentorschap investeert in uw opleiding en begeleiding.
 • Leef je pensioen. Op deze site van Syntrus/Achmea staan oproepen van verschillende organisaties.
 • Ook dicht bij huis zijn veel stichtingen actief in het werven van vrijwilligers.
  Google op: ‘vrijwilligers + uw woonplaats‘.

Grote maatschappelijke organisaties:

 • Ouderenfonds, vraagt vrijwilligers ter ondersteuning van ouderen.
 • Zonnebloem, vraagt vrijwilligers voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • Humanitas, vraagt vrijwilligers voor mensen die (tijdelijk) een helpende hand nodig hebben.
 • Voedselbanken Nederland, vrijwilligersfuncties voor alle voedselbanken.
 • Rode Kruis, heeft verschillende vrijwilligersfuncties.
 • Leger des Heils. Vacatures als vrijwilliger zijn te vinden op regio/plaats.
  Daarnaast is het Leger des Heils altijd op zoek naar enthousiaste collectanten die willen meebouwen aan een sociaal Nederland! Bij u in de buurt.
 • Slachtofferhulp Nederland. Heeft vrijwilligersfuncties in verschillende regio’s.
 • Buddy worden. U-Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht, zoekt vrijwilligers voor buddyzorg (als aanvulling op professionele zorg) voor ernstig zieken.
 • VPTZ Nederland. Vrijwilligers gevraagd voor Palliatieve Terminale Zorg. Dit is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden.