Disclaimer/Privacy

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.plezierigmetpensioen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door I. van Velsen-Reinders als eigenaar/beheerder van deze site. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen

Deze website is bedoeld als webwijzer en platform met opstapjes naar een kleurrijk leven, voor en door ouderen. Het is een particulier initiatief, zonder winstoogmerk. De geplaatste linken zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid (Norton). Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I. van Velsen-Reinders, als eigenaar/ beheerder van de website, is het niet toegestaan pagina’s te kopiëren of informatie over te nemen voor eigen gebruik.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Voor contactinformatie wordt gevraagd uw e-mailadres op te geven. Wij zullen uw e-mailadres nooit aan derden verstrekken. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij en het moment waarop de site wordt bekeken. De resultaten worden uitsluitend gebruikt in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm en dienen alleen ter informatie van de eigenaar/ beheerder van de website.

Om goede informatie te kunnen geven, verwijzen wij veelal door naar websites van derden. Deze linken zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid en ook op deze sites zult u een privacy verklaring vinden. Twijfelt u aan hun integriteit qua privacy beleid? Meld het ons.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De eigenaar/beheerder kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

bloggif_56d5b73ca9a94-2

Eigenaar/beheerder

I. van Velsen-Reinders

info@plezierigmetpensioen.nl