Dagbesteding

Als het voor u niet mogelijk is om zelfstandig dingen te ondernemen, worden in verschillende zorginstellingen activiteiten aangeboden. Hiervoor heeft u veelal een indicatie nodig. Als u mantelzorger bent en toe bent aan tijd voor uzelf, kan dagbesteding voor degene voor wie u zorgt een optie zijn. Overleg met de huisarts.

  • Regelhulp van de Rijksoverheid geeft informatie wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Op deze site kunt u via een zoekopdracht uw gemeente intypen. Hierop ziet u wat de mogelijkheden per gemeente zijn. Vaak betreft dit een doorverwijzing (via een link) naar wijkteams, maar ook vaak een opgave van activiteitencentra. NOTE 2017-03-07 site opent zich niet! Google op ‘Rijksoverheid regel hulp’ voor nadere informatie.
  • Ook kunt u vaak bij ondersteunende instanties terecht voor een zinvolle dagbesteding. Zie onze pagina Ondersteunende hulpdiensten.
  • Kijkt u ook eens op de pagina’s Hobby’s en Uitgaan. Misschien hebben de gelinkte organisaties ook mogelijkheden voor dagbesteding.